2. Türkiye Kooperatifler Fuarı

2. Türkiye Kooperatifler Fuarı

Kooperatiflerin;

Yoksulluğun azaltılmasına, Gelirin adil dağılımına, Ülkelerin kalkınmasına sağlamış oldukları katkılar nedeniyle 2017 Aralık ayında ülkemizdeki Kooperatifçilik modelin önemini vurgulamak adına “Türkiye Kooperatifler Fuarı” nın 2.si gerçekleştirilecektir.


FUARIN AMACI

Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik bir kalkınma için en önemli işletme modellerinden birisi olan KOOPERATİFÇİLİĞİN önemini vurgulamak ve bu konudaki çalışmalara destek olmak amacı ile 07-10 Aralık 2017’de ”Türkiye Kooperatifler Fuarı”nın (KOOP’2017) 2.si gerçekleştirilecektir. Ankara Ticaret Odası Congresium’da gerçekleştirilecek olan Fuarda; kooperatif ve üst kuruluşları ile kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları bir araya getirilerek sektör temsilcileri ve halkımızla buluşması sağlanacak ve kooperatiflerimizin ürettikleri ürün ve sundukları hizmetlerin tanıtımı ve satışı yapılacaktır. “KOOP’2017” ile esnafından çiftçisine, üreticisinden kadın müteşebbisine tüm halkımızın bilinçlendirilmesi ve ortak iş yapabilme kültürünün artırılarak kooperatifçiliğin geliştirilmesi, ülkemiz kooperatiflerinin ürettikleri ürün ve hizmetleri toplu olarak sergilenecektir.


TEMEL HEDEF

Temelinde işbirliği anlayışı bulunan, bireylerin ve toplumun ekonomik ve sosyal kalkınması açısından büyük önem taşıyan kooperatifler, zaman içerisinde değişen ihtiyaç ve şartlara göre ilke ve değerlerini yenileyen ve birçok ülkede başarıyla uygulanan bir işletme modeli haline gelmiştir. Hedefimiz; Yoksulluğun azaltılmasına, Gelirin adil dağılımına, Ülkelerin kalkınmasına sağlamış oldukları katkılar nedeniyle 2017 Aralık ayında ülkemizdeki Kooperatifçilik modelin önemini vurgulamak adına Türkiye Kooperatifler Fuarı” nın 2.si gerçekleştirilecektir.


Bu hedeflere odaklanılmasıyla, kooperatiflerin gelişmesi, genişlemesi ve küresel kalkınmaya katkıları için güçlü bir temel kurulmuş olacaktır. “KOOP’ 2017” ülkemize sosyo-ekonomik açıdan büyük fayda sağlayacak olup; toplumsal refaha kooperatiflerin katkısının önemini vurgulayarak, kooperatifler hakkında bilinen yanlış anlamalar ve olumsuz görüşlerin ortadan kaldırılmasına vesile olacak, tüm birey ve yöneticiler kooperatifçilik hareketinin hedeflerini, yararlarını ve gelinen noktayı daha iyi anlamış olacaklardır.

E-Bülten

E-Bülten’e kayıt ol, son fuarlardan ilk senin haberin olsun.