BÖLGESEL KALKINMA YATIRIM & İŞBİRLİĞİ FORUM ve FUARI

Fuar İçin Kalan Süre:

Fuar Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan,
2019-2023 dönemini kapsayan “On Birinci Kalkınma Planı” politika ve
hedefleri doğrultusunda;

• Kaynakların, etkili ve verimli kullanılması, yerel dinamiklerin ve
fırsatların doğru değerlendirilerek yeni yatırımlara imkan sağlanması
amaçlı olarak; ülke genelinde Bölgesel Kalkınma İdareleri
(GAP, DAP, DOKAP, KOP, YHGP), Kalkınma Ajansları, ilgili Bakanlıklar,
kurumlar, STK’lar, finansman kuruluşları ve özel sektörü,
projelerini paylaşmak üzere bir araya getirmek, bu kapsamda
Ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan bu önemli organizasyonu
ŞANLIURFA ev sahipliğinde gerçekleştirmek,

• Ülkemizin sürdürülebilir bölgesel kalkınması için kurulmuş olan
Bölgesel Kalkınma İdareleri ve Kalkınma Ajanslarının yapmış
olduğu projelerin bölgeye sağladığı katkı ve tecrübelerin komşu
ülkelere ve ülkemizdeki diğer kalkınma projelerine model oluşturması
ve yatırım imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

HEDEF


11-13 Haziran 2020 tarihleri arasında 3 gün süreli olarak düzenlenecek
olan Organizasyon ile ilgili;
• FORUM kapsamında; Su, enerji -yenilenebilir enerji, altyapı, hidro
enerji santralleri, turizm, tarım - organik tarım, tekstil sanayi vb.
çeşitli yatırım projeleri ile ilgili uluslararası uzmanlar ve yatırımcıların
katılacağı hem teorik hem de uygulamaya yönelik panel,
çalıştay, sempozyum ve ikili görüşmeler yapılması, bunun sonucunda
“Bölgesel ve Ülke Kalkınma ve Yatırım Raporu”nun hazırlanarak
ilgili makamlara sunulması,
• FUAR kapsamında; İlgili kurum, kuruluş ve yatırımcı firmaların
stantlı katılımları ile; yaptıkları ve yapacakları projelerini tanıtmaları,
Bölgesel Kalkınma Projelerine yönelik ulusal ve uluslararası
kamu ve özel sektör arasında işbirliklerin kurulması, hem bölgesel
hem de ülke genelinde ekonomik kalkınmaya yönelik yeni projelerin
gelişmesi,
• Sonucunda, “On Birinci Kalkınma Planı”nın uygulanırlığına katkı
sağlamak üzere, Kamunun güçlü desteği ve özel sektörün öncülüğünde
her alanda üretken yatırımların ve verimliliğin artırılarak,
bölgelerin ve bütününde Ülkemizin, sürdürülebilir bir ekonomik
büyüme ile rekabet gücü ve refah seviyesinin artırılmasına katkı
sağlanması.

Program

Fuara Katılmak İçin;

Aşağıdaki formu doldurabilirsiniz

Adınız Soyadınız: E-Posta Adresiniz: Telefon Numaranız: Firma Adı: Firmadaki Ünvanı:

Fuar Standları

Fuar standtları hakkında daha fazla bilgi almak için Stand Hizmetleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Adres:

Telefon:

E-Mail:

info@showfuar.com

E-Bülten

E-Bülten’e kayıt ol, son fuarlardan ilk senin haberin olsun.